Lắp cửa sắt chung cư HUD3 – Linh đàm

Lắp cửa sắt chung cư HUD3 – Linh đàm được lắp đặt tại khu đô thị Linh Đàm, sản phẩm được làm một phần sắt nghệ thuật.