Lắp đặt cửa sắt chung cư 2707 CT4A Xa La

Lắp đặt cửa sắt chung cư 2707 CT4A Xa La được thi công gọn trong 1 buổi, bao gồm bỏ cửa bảo vệ ngoài và lắp đặt cửa sắt chung cư mới